Kaip numesti svorio
Sekmadienis 19 Gegužė 2024
mitybos planai

Pirkimo sąlygos

Jei turite klausimų dėl pirkimo sąlygų, parašykite mums el.paštu (asliekna@gmail.com).

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. El. parduotuvėje esančių prekių (mitybos planų ir kt.) pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra visoms Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai yra informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, tuo metu galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje gali ir turi teisę:

1.3.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Kiekviena El. parduotuvėje įsigyta prekė yra visuomet pasiekiama vartotojo paskyroje, internete.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas galės užsiregistravęs šioje el. parduotuvėje ir susikurdamas joje paskyrą.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti sutartą kainą.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims parduotuvėje įsygytų prekių ar savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti visas Pirkėjo įsigytas prekes.

  1. Prekių įsigijimas, kainos, atsiskaitymo tvarka

5.1. El. parduotuvėje esančios prekės yra perkamos internetu, už jas atsiskaitant nurodytais metodais.

5.2. Pardavimas laikomas įvykusiu, nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą”, o gavęs užsakymą Pardavėjas, jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

  1. Prekių pateikimas vartotojui

6.1. Užsakytos prekės (mitybos planai ir kt.) yra pasiekiamos vartotojo paskyroje iš karto po užsakymo apmokėjimo bei jo patvirtinimo.

6.1.1. Atskirais atvejais, kuomet prekių įsigijimas gali užtrukti ilgiau, apie tai Pirkėjas bus informuojamas telefonu ir el.paštu.

6.2. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu po pirkimo yra nepateikiamos visos užsakytos prekės arba yra pasiekiami ne visi jo paskyroje esantys resursai.

  1. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys yra nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

7.2. Pardavėjas garantuoja, jog El. parduotuvėje parduodami mitybos planai bei kitos prekės yra sudarytos kvalifikuotų specialistų ir atitinka higienos bei „Pasaulinės Sveikatos Organizacijos” („World Health Organization”) nustatytų aktų reikalavimus.

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Pardavėjas nenumato prekių (mitybos planų ir kt.) grąžinimo ar keitimo jokia forma.

  1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir galimai įvykusių prekių įsigyjimo klaidų.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs El. parduotuvėje, Pirkėjas įsipareigoja naudotis savo paskyra ir joje esančiomis prekėmis tik pats, individualiai. Prisijungimo duomenų ar parduotuvėje įsigytų prekių perdavimas tretiesiems asmenims yra griežtai draudžiamas.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  1. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.